Teckna med perspektiv

Skrivet och illustrerat av Tom Andersson 2005


Det första man bör göra när man ska teckna en bild med perspektiv är att bestämma på vilken höjd som horisontlinjen ska vara. Anledningen till det är att alla perspektivberäkningar är beroende av horisontens placering.
Horisonten befinner sig alltid i höjd med den tänkta betraktarens ögon. Betrakta "pappret" som att det vore sökaren i en kamera.
Allt som är ovanför horisonten ser man underifrån och allt som är nedanför ser ser man ovanifrån.
Ju högre horisont, desto mer av marken ser man. Det innebär att betraktaren tittar mer eller mindre nedåt.

Exempel med hög horisont:
Ju lägre horisont, desto mer av himmlen ser man. Det innebär att betraktaren tittar mer eller mindre uppåt.

Exempel med låg horisont:

Även om man är högt upp så kan man ha en låg horiosont.
Eftersom betraktarens ögon alltid befinner sig i höjd med horisontlinjen så har även de människor som är lika långa som betraktaren också sina ögon på horisontlinjen, hur långt bort de än står. (Så länge marken är platt)
Punkten i fjärran där parallella linjer smälter ihop kallas gränspunkt, på engelska [Vanishing point].

Enpunktsperspektiv


Det enklaste perspektivet att teckna kallas enpunktsperspektiv (eller centralperspektiv).
För att rita en bild med enpunktsperspektiv ritar du först en horisont och markerar sedan en gränspunkt mitt på linjen.
Från denna punkt kan du sedan skissa stödlinjer för motivet du vill rita.Om du vill rita objekt som är vinklade i förhållande till rummet måste du använda flera gränspunkter. Se nedan.
Tvåpunktsperspektiv


Att teckna tvåpunktsperspektiv är lite klurigare än att rita enpunktsperspektiv, eftersom man då har två gränspunkter att ta hänsyn till. Gränspunkterna bör aldrig vara närmare varandra än papprets bredd. Redan då ser perspektivet ganska överdrivet ut. Se nedan.Om du vill rita en bild med tvåpunktsperspektiv ritar du först som vanligt en horisont på valfri höjd. Placera sedan ut två gränspunkter. Dra lite hjälpstreck och vips så har du gjort en bild med hjälp av tvåpunktsperspektiv.


Placering av gränspunkter
I exemplet ovan sitter gränspunkterna lika långt ifrån varandra. Det innebär att det man ritar blir vinklat 45°. Om man vill rita saker som är vinklade i andra vinklar så måste punkterna vara på olika avstånd i förhållande till papprets mittpunkt.

För att veta var man ska placera gränspunkterna har jag gjort en hjälpreda i form av en bild som illustrerar hur punkterna ska sitta. Problemet är att ingen nog förstår hur jag har tänkt.
Att illustrera en uppförsbacke och en nedförsbacke.

För att göra det behöver man en extra gränspunkt för vägen, eftersom den är i en annan vinkel.
Exempel: (Det orangea plus:et är den normala gränspunkten och den blå cirkeln är vägens gränspunkt. Sorry att illustrationen är så ful... :)
Trepunktsperspektiv


Trepunktperspektiv kan vara bra att använda om man ska rita nåt som ger intryck av att man befinner sig högt upp, eller att nåt ser högt ut.


För att rita en bild i trepunktsperspektiv behöver vi en tredje punkt. Den kan man sätta både ovanför och under horisonten. Till skillnad från tvåpunktsperspektivet så blir inte de lodräta/vertikala linjerna parallella.

Exempel:

Tips & Trix


Genom att göra ett kryss i en fyrkant så får man reda på fyrkantens mittpunkt. Det är utomordentligt praktiskt att använda om man vill rita t ex sneda tak.Eller pyramiderDet finns ett smart sätt att teckna saker som avlägsnar sig bortåt med ett jämnt intervall så att det "krymper" naturligt.
Om du t ex vill rita ett plank. Bestäm först hur bred den första plankan ska vara och rita sedan en planka till som är något mindre. Dra sedan ett diagonalt streck i från den stora plankans hörn till motstående hörn på den mindre plankan. Där strecket korsar drar du ett stödstreck. Sedan är det bara att fortsätta. Dra ett nytt diagonalt streck som korsar där sista plankan och stödlinjen möts. Sedan är det bara att fortsätta.

Med ett liknande sätt kan man även dela in t ex ett golv i schackrutsmönster.


Så där ja! Nu har du förhoppningsvis lärt dig en del om perspektiv. Grattis!

<<< Tillbaka till vidunder.se