Den psykiska hälsans vidunder

Vidunder var de varelser som man ritade ut i kanterna på kartor förr i tiden. Idag lurar vidundren i utkanten av vardagen.

Ett vidunder är ett monster som hotar att sluka den som kommer för nära. Idag är det få som tror på sjöormar, drakar och jättar. Men det finns annat som kan sluka en om det kommer för nära. Många som drabbas av depression beskriver känslan som att vara förföljd av en svart hund. Det är en liknelse som har använts av bl.a. Winston Churchill, Ulf Lundell och Peter Englund:

Jag brukar använda hans uttryck om den svarta hunden som kommer. Jag vet att jag har ett depressivt drag och det är något som jag lever med. Jag försöker avdramatisera det, inte på något sätt märkvärdisera det för mig själv och andra.


Svart hund går till attackStatistik om psykisk ohälsa

Vidundren är inte bara obehagliga, de innebär också stora kostnader för samhället.

Ungefär en fjärdedel av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Skillnaden mellan könen är dock stor: 30 % av kvinnornas sjukskrivningar, och 16 % av männens, kan tillskrivas psykisk ohälsa. Medan det är män i vissa yrkesgrupper som oftast är sjukskrivna p.g.a. psykisk ohälsa, så verkar problematiken hos kvinnor inte vara kopplad till någon speciell yrkesgrupp. Kvinnor generellt är ofta sjukskrivna p.g.a. psykisk ohälsa, helt enkelt.

Sammantaget är psykisk ohälsa den näst vanligast orsaken till sjukskrivningar i landet.

Den psykiska ohälsan har också den egenheten att den följer de generella ohälsotalen, men är mer extrem. När sjukskrivningarna minskar, så minskar den psykiska ohälsan ännu mer, och när de ökar, så ökar den psykiska ohälsan ännu kraftigare.

Att få ned sjukskrivningarna är ett prioriterat område för politiker av alla kulörer. För att lyckas med det måste man motverka den psykiska ohälsan – hålla vidundren borta från människors liv. Då gäller det att man lägger extra kraft på att komma till rätta med den psykiska ohälsan hos unga. Det går dock att upptäcka psykisk ohälsa tidigt. De som söker vård för psykisk ohälsa i vuxen ålder är ofta de som i ungdomen har rapporterat om psykisk ohälsa, exempelvis i enkäter. Den psykiska ohälsan hos unga ökar, och det är inte ett fenomen som är isolerat till Sverige. Samma utveckling syns i hela världen, och i alla samhällsgrupper. Depressioner, missbruk och ångestsjukdomar är de diagnoser som ökar mest.

Det finns dock mycket som man kan göra för att minska den psykiska ohälsan bland unga. En metod som har visat sig särskilt effektiv är att låta elever ha en timmas psykoterapi i veckan. En försöksstudie gjordes på 11 000 ungdomar i flera europeiska länder, och lyckades minska självmordsförsöken och de svåra självmordstankarna med 50 %.

Eftersom ungdomar tillbringar så stor del av sin vakna tid i skolan är det en lämplig miljö för att arbeta mot psykisk ohälsa. Men man måste arbeta även på andra områden, inte minst för att nå också vuxna, yrkesverksamma och arbetslösa. Den psykiska ohälsan angår hela samhället.