Ångest? Du kan lida av Candida

Många människor lider av ångest och ångestrelaterade symtom. Siffran för antalet ångestdrabbade verkar dessutom öka för varje år och kryper längre ner i åldrarna, vilket ofta förklaras med stressfaktorer som sociala mediers intrång i privatlivet. Nu tyder mycket på att det inte är hela förklaringen till varför så många lider av ångest i modern tid.

”Ett äpple om dagen håller doktorn borta från magen.” Det ligger mer sanning i det gamla talesättet än du kan tro och fler har börjat inse vikten av att ha en välfungerande mage för att kunna ha en välfungerande kropp. Den största delen av immunförsvaret finns i magen och stress, dålig mat och antibiotika är faktorer som rubbar tarmfloran. En tarmflora ur balans kan ge många konstiga symtom och problem, allt ifrån ångest till allergier och autoimmuna sjukdomar.

Candida – den diffusa boven till många problem

Candida är en jästsvamp som finns naturligt i kroppen. Så länge som immunförsvaret och tarmfloran fungerar ordentligt hålls candidasvampen i schack, men när vi exempelvis stressar, äter dåligt eller tar antibiotika som rubbar immunsystemet eller tarmfloran får candidasvampen möjlighet att föröka sig. Att ha en överväxt av candida kan ge symtom som:

  • Ångest
  • Trötthet
  • Hjärndimma
  • Hudutslag
  • Klåda och svamp i slemhinnor
  • Upppsvälld och irriterad mage

Listan av diffusa candida-symtom kan göras mycket lång, så läs mer om Candida och se om du känner igen dig i beskrivningen.

Vad är mest intelligent – magen eller hjärnan?

Forskare börjar allt oftare prata om samspelet mellan magen och hjärnan. Att ”lita på magkänslan” är ett annat talesätt med mycket sanning. Magen ingår nämligen i det så kallade enteriska nervsystemet (ENS) som samspelar med immunsystemet. Om din tarmflora sätts ur balans blir hela kroppen ur balans och dina egna bakterier och svampar kan därför sättas ur spel och bli ett problem.

När magen inte mår bra, sänder den signaler till hjärnan som tolkar signalerna på sitt egna sätt. Resultatet kan bli en oförklarlig trötthet, ångest eller depressionsliknande symtom som du uppfattar är symtom från hjärnan och inte nödvändigtvis från magen. Lika väl kan hjärnan sända signaler till magen, som skapar symtom som uppblåsthet och magknip. Att stirra sig blind på magen eller hjärnan är därför inte alltid den bästa lösningen för att komma till rätta med problemen.