Bli av med det psykiska lidandet

Att gå omkring och må dåligt är inte värt besväret. Alltfler lider av någon form av psykisk nedstämdhet och coacherna och psykologerna får allt mer att göra. Men att ta hjälp av en coach kan vara bra för alla människor oavsett hur du mår. Det hjälper dig att förstå dig själv bättre och sätta upp livsmål.

Ca 80 % av alla beslut vi människor tar är baserade på vårt undermedvetna, något vi alltså inte känner till men som sitter djupt rotat i oss. Resten tas med vårt vakna sinne, så att säga. För att lära sig i vad allting bottnar i så kan du ta hjälp av en coach som https://tommydavidovic.se/sv/ för att få grepp om ditt verkliga jag och ditt ego.

pussel med en saknad pusselbitTräna dig mentalt för utmaningar

Vi drabbas alla av livets spratt då och då och hur lätt det är att stå emot eller handskas med svårigheterna eller utmaningarna, är individuellt. Alla bär vi på ett känslomässigt bagage där ofta barnjaget är involverat utan att vi tänker på det. Kanske handlar vi i affekt eller tar för lång tid på oss – beslutsångest. Det gäller således att kunna ställas inför livets måsten och val på ett vuxet och eftertänksamt sätt där det finns en balans mellan hjärna och hjärta. Det är detta en livscoach har som uppgift.

Att assisteras av en coach hjälper dig i det långa loppet att komma underfund med vem du är och vad du vill och inte vill. Det kan ta tid men blir ett permanent resultat där du som människa kan välja att agera annorlunda utifrån dina förutsättningar och din vilja. Och du kan ta hjälp utifrån!

 

Du behöver inte klara allt helt på egen hand. Genom att ta hjälp av yttre faktorer kan du underlätta för dig själv.