Fysiska symptom av ångest

Ibland är det svårt att förstå hur ångest kan sätta sig i kroppen. Hur kan våra känslor och tankar ge uttryck i form av fysiska symtom? Svaret ligger i människans fysiologi och historia. Läs mer om kroppsliga symptom på ångest samt hur ångestsymptomen kan uppstå.

Allmänna symtom såsom trötthet, obehagskänslor och svett är ett tydligt tecken på stress och ångest. Hur symtomen yttrar sig är olika från person till person, men det här är de allra vanligaste tecknen:

  • Snabb och ytlig andning
  • Andnöd
  • Svindel och suddig syn
  • Domningar i extremiteterna
  • Overklighetskänslor
  • Trötthet

Kamp eller flykt

Även om vi människor idag lever mycket stillsamma och kontrollerade liv är vi fortfarande anpassade till ett liv där faror lurar runt varje knut. När man betraktar andra djur är det tydligt att det finns flera olika sätt att reagera på: antingen kamp eller flykt. När vi blir rädda gör sig kroppen redo för att antingen slåss eller att fly. Vår andhämtning och puls ökar, vi får tunnelseende och blodkärlen drar ihop sig för att göra sig redo för en kraftansträngning.

Sympatiska och parasympatiska nervsystemet

För att lättare förstå stress- och ångestreaktioner är det bra att känna till hur det sympatiska och parasympatiska nervsystemet fungerar. Dessa system utgör det autonoma nervsystemet vilket är den del av vår kropp vars funktioner sker automatiskt och endast kan påverkas indirekt. Det parasympatiska nervsystemet aktiveras under vila och ser till att kroppen får återhämta sig. Blodtrycket sjunker, matspjälkningen förbättras, hormoner som får oss att må bra ökar och läkningsprocesserna i kroppen fungerar bättre. Det parasympatiska nervsystemet aktiveras när vi sover. Det sympatiska nervsystemet däremot är det som aktiveras när vi utsätts för hot såsom rädsla och stress. Flykt- eller kampbeteendet sätter igång. Blodet förs bort från huden och matspjälkningssystemet. Blodsockret stiger, pupillerna vidgas och blodtrycket höjs. Kroppen gör sig redo för fysisk aktivitet.

En ond cirkel

Är man stressad under en längre tid kan det vara svårt att komma ur det sympatiska nervsystemet och aktivera det parasympatiska nervsystemet. Man fortsätter att ha högt blodtryck och är redo för fajt även när man vilar. Det blir en ond cirkel som är svår att bryta.