Så lever du med sömnapné

Har du en partner som klagar på att du snarkar? Det är givetvis störande för denne, men mer allvarligt är att snarkande och sömnapné ofta går hand i hand. Apné innebär att en person får kortare andningsuppehåll i sömnen, något som sliter på kroppen och gör att man aldrig känner sig riktigt utvilad. Men det finns hjälp att få!

Vid misstanke om sömnapné kan du först ringa 1177 för rådgivning. Normalt blir rekommendationen att besöka din närmaste vårdcentral. Där kan du få tips för bättre sömn och om så krävs bli remitterad till en specialistmottagning för en mer omfattande sömnutredning. Bland symptomen att vara uppmärksam på om du lider av sömnapné finns:

  • Du vaknar ofta och är kissnödig på natten
  • En känsla av att det finns en klump i halsen vid uppvaknandet
  • Trötthet på dagarna

Förutom dessa obehag kan sömnapné på längre sikt leda till allvarligare tillstånd som högt blodtryck och stroke.

Utredning

Beroende på vilken region du tillhör kan vårdcentralen skriva en remiss till antingen ett sömnlaboratorium, en lungklinik eller en öron-näsa-halsmottagning . Utredningen går till så att patienten får låna hem mätutrustning som fästs på kroppen under natten. Den mäter pulsen och blodets syresättning samt registrerar sovställningar och andningsuppehåll. Utifrån utredningens resultat kan din läkare därefter rekommendera olika slags behandling.

Behandling

Sömnapné orsakas oftast av försvagad muskulatur i svalget som gör att tungan faller tillbaks och blockerar svalget vilket hindrar andningen. Förr i tiden gjordes ibland kirurgiska ingrepp i svalget, något som man idag gått ifrån då biverkningar i form av svår reflux kunde uppstå. Numera används istället olika former av tekniska hjälpmedel.

Vid mildare apnébesvär kan det bli aktuellt med en bettskena som provas ut i samråd med tandläkare. Den mest effektiva behandlingen som används vid svårare besvär är en så kallad ”snarkmaskin”, eller på läkarspråk en CPAP-apparat. Den blåser luft ner i halsen genom en näsmask och håller på så sätt andningsvägarna öppna. De flesta regioner erbjuder patienter att hyra en CPAP. I längden blir det naturligtvis billigare att köpa en egen apparat, men att hyra har flera fördelar. Du kan få kostnadsfri service om den krånglar och likaså kan du byta till nyare CPAP-apparater i takt med att tekniken utvecklas.

Som komplement till behandling kan det även vara aktuellt att se över kost- och alkoholvanor, eftersom både övervikt och överdriven alkoholkonsumtion kan förvärra apnébesvären.