HBTQ-begravning

Mycket runt hur en begravning genomförs enligt sin tradition har med att göra inom vilken religion man begravs inom ramen för, men det har också en hel del med att göra med vilken sexuell läggning man har – därför har en begravningsbyrå i Göteborg blivit först med att certifiera sig med HBTQ begravningar.

När en anhörig dör är detpride hjärta brukligt att hålla en begravningsceremoni för den döda, denna syftar också ofta till att hedra vem personen var i livet och fira att denne funnits hos oss. Och hur själva ceremonin och gravsättningen genomförs har till stor del att göra med vilken religion personen tillhör, men faktiskt också av vilken sexualitet personen haft. Detta är något som man därför fokuserat på att ändra normen för hos en begravningsbyrå i Göteborg där man nu är först ut på marknaden att kunna erbjuda certifierade HBTQ-begravningar.

”– Utbildningen går ut på att lära sig normer, likabehandling, terminologi och bemötande. Den grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter; att alla är födda fria och ska bedömas lika, säger hon och fortsätter: – Det har vi jobbat med i alla år men branschen ändras och samhället ändras och det finns mycket att lära sig. Vi möter människor som inte får det bemötande dom ska ha.” läs hela reportaget.

Enligt byråns Vd, som citatet ovan kommer från, alltid varit goda lyssnare på begravningsbyrån men nu tack vare den utbildning som alla anställda fått gå har man fått fler verktyg att använda sig av. På deras prioritetslista står därför att man ska kämpa för människans likavärde och även visa människor med annan typ av sexualitet än den rådande normen samma vänlighet och bemötande som man skulle med vem som helst annars. Man hoppas även på att fler begravningsbyråer anammar samma livsfilosofi och tar efter deras exempel – så snart kanske vi till och med har kyrkor som är HBTQ-certifierade!