Arbeta som bemanningsundersköterska

Nu är det många som vill arbeta inom den svenska sjukvården. Behovet och bristen på personal är stor, särskilt efter coronakrisen. För den som vill ha ett flexibelt arbete är det en bra idé att välja att arbeta för ett bemanningsföretag.

Genom att välja att arbeta för Medlink bemanningsföretag undersköterska går det att få många karriärmässiga fördelar. Här får de anställda de bästa villkoren på marknaden och utgör en viktig kugge i det livsavgörande arbetet för att förbättra Sveriges sjukvård.

Många fördelar

Som bemanningsanställd är du viktig både för patienterna och för hela vårdsystemet. Felicia Nolskog som tidigare arbetade för landstinget har nu bytt till att jobba för ett bemanningsföretag skriver Sveriges Radio. Här får hon en högre lön än tidigare och känner sig mer uppskattad. En av de fördelar hon lyfter med den nya anställningen är möjligheten att lägga sitt schema enligt sina egna behov.

Viktigt att satsa på vården

Att spara in på kostnader för vårdpersonal har ett högt pris skriver Dagens Nyheter. Genom att ha färre sjuksköterskor anställda orsakas fler dödsfall, vårdtiderna blir längre och det sker fler återinskrivningar. Detta har en grupp av svenska och internationella forskare slagit fast vid ett seminarium som Karolinska Institutet anordnat.

Större flexibilitet inom bemanning

Den som väljer att arbeta som bemanningsundersköterska får en större möjlighet till flexibilitet i sitt yrke då det är möjligt att kunna byta mellan olika arbetsplatser vid behov. Den som har roligt på sitt arbete får generellt sett en bättre hälsa och känner en högre grad av lycka skriver Svenska Dagbladet. Medlink värnar om sina anställda och vill att de ska trivas på jobbet, samt få en konkurrenskraftig lön och bra service. Genom att få möjligheten att enbart fokusera på sitt arbete och att på ett bra sätt ta hand om patienterna minskar stressen för vårdpersonalen. De känner en högre frihet i sitt arbetsliv vilket också avspeglas i arbetsprestationen. Att få en bättre ekonomi är också en grundläggande faktor i människors livskvalitet. Genom att ha fler valmöjligheter inom bemanningsbranschen är det lättare att planera ett arbetsliv som fungerar ihop med övriga pusselbitar i livet.