Depression och panikångest

DepressionEn femtedel av alla människor i världen kommer någon gång under sina liv att drabbas av depression. Det är höga siffror, men de flesta depressioner går över, även utan behandling. Det kan dock ta enda upp till ett år innan depressionen går över.

Vad är depression? Det är en obalans i hjärnans signalsubstanser, som får konsekvenser för känslorna, initiativförmågan och sömnen. En period av nedstämdhet, till följd av t.ex. dålig ekonomi eller ett dödsfall i familjen, kan övergå i depression. Ett tecken på att man drabbats av depression kan vara om man i mer än två veckor i sträck känner sig nedstämd, saknar energi och inte har lust att göra sådant som man i vanliga fall tycker om att göra.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har gjort en genomgång av den forskning om behandlingar av depression som finns tillgänglig. I genomgången kan man läsa att lindriga och måttliga depressioner går över av sig självt för det mesta, men att det tar lång tid, ibland upp till ett år. Det finns ingen anledning till att lida av ohälsa under så lång tid, konstaterar SBU, utan även en lätt depression bör behandlas. Om det rör sig om en svår depression kan det vara absolut nödvändigt med behandling. Mer om depression finns att läsa här.

Panikattacker

I detta nu finns det ungefär 200 000 svenskar som lider av panikångest. Var tredje människa i världen har drabbats av en panikångestattack under det senaste året och det ser likadant ut i Sverige: tre miljoner svenskar får årligen panikångestattacker.

Det här låter kanske inte som muntra siffror, och på många sätt är de oroande. Men för den som lider av psykisk ohälsa kan det göra stor skillnad att veta att man är långt ifrån ensam. Vi talar inte särskilt mycket om psykisk ohälsa, även om vi blir bättre och bättre på det.